Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR

Věda a výzkum