prof. Ing. Roman Hušek, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU - ekonometrický přístup
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)