prof. Ing. Roman Hušek, CSc.

Projekty řešitele:

Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU - ekonometrický přístup
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)