Finanacing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 326 000 Kč
Registrační číslo P403/10/0041
Číslo zakázky: GA403020