Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Mgr. Lukáš Frýd, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 500 100 Kč
Registrační číslo F4/78/2018
Číslo zakázky: IG403048