Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Mgr. Lukáš Frýd, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 570 520 Kč
Registrační číslo 73/2016
Číslo zakázky: IG403046