Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Karel Šafr, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 321 410 Kč
Registrační číslo 76/2015
Číslo zakázky: IG404035

Projekty řešitele