Optimalizační modely ve výrobě a dopravě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 344 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0041
Číslo zakázky: GA403039