NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 140 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0123
Číslo zakázky: GA403026x