Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 020 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1283
Číslo zakázky: GA403033