Diskrétní optimalizační modely

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 705 000 Kč
Registrační číslo GA402/00/0458
Číslo zakázky: GA403120