prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

Projekty řešitele:

Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizační modely
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody pro ekonomické rozhodování
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)