prof. RNDr. Jan Pelikán, CSc.

Projekty řešitele:

Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Diskrétní optimalizační modely
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody pro ekonomické rozhodování
MŠMT - VZ
1999 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Fakulta informatiky a statistiky (4000)