Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2014
Řešitel: doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 541 000 Kč
Registrační číslo P402/12/P241
Číslo zakázky: GA403012x

Projekty řešitele