doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Projekty řešitele:

Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)