doc. Ing. Jan Zouhar, Ph.D.

Projekty řešitele:

Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)