Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MSc
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 444 800 Kč
Registrační číslo F4/93/2017
Číslo zakázky: IG403037

Projekty řešitele