Ing. Petra Tomanová, MSc

Projekty řešitele:

Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)