Informační management

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 420/2
Číslo zakázky: IG400912