Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2001 - 30. září 2002
Řešitel: Ing. Zuzana Fíglová
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 20 000 Kč
Registrační číslo 4/01
Číslo zakázky: IG403051

Projekty řešitele