Ing. Zuzana Fíglová

Projekty řešitele:

Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)