Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. RNDr. Josef Lauber, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 410
Číslo zakázky: IG403094

Projekty řešitele