prof. RNDr. Josef Lauber, CSc.

Projekty řešitele:

Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)