prof. RNDr. Josef Lauber, CSc.

Projekty řešitele:

Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)