Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních průzkumů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Veronika Ptáčková
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 348 230 Kč
Registrační číslo F4/14/2018
Číslo zakázky: IG404028

Projekty řešitele