Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Martina Kuncová
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 209 550 Kč
Registrační číslo F4/14/2010
Číslo zakázky: IG403050

Projekty řešitele