Ing. Martina Kuncová

Projekty řešitele:

Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Srovnání obsahu a rozsahu výuky operačního výzkumu, ekonometrie a statistiky na vysokých školách v ČR, SR a EU
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)