Ing. Martina Kuncová

Projekty řešitele:

Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)

Srovnání obsahu a rozsahu výuky operačního výzkumu, ekonometrie a statistiky na vysokých školách v ČR, SR a EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)