Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Lenka Fiřtová
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 702 610 Kč
Registrační číslo 62/2015
Číslo zakázky: IG403015

Projekty řešitele