Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 31. prosince 2020
Řešitel: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 038 160 Kč
Registrační číslo TL01000498
Číslo zakázky: GO632038

Projekty řešitele