Podpora rozvoje studijního prostředí na FM VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. února 2018 - 30. června 2019
Udržitelnost do: 31. ledna 2025
Řešitel: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: OP VVV
výzva: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP
Celkový rozpočet: 6 369 342 CZK
Registrační číslo CZ.02.267/0.0./0.0/17_044/0008545
Číslo zakázky: ES601018, ES60101P