Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Podpora rozvoje studijního prostředí na FM VŠE
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VVV

Výzva: Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE
2011 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VaVpI

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)