Ing. Jana Krbová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2020

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)