Měření interakcí důchodových daní ve středoevropských tranzitivních ekonomikách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: Ing. Pavel Kolář, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 709 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1310
Číslo zakázky: GA632023

Projekty řešitele