Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra financí a účetnictví

Řešené projekty

Měření interakcí důchodových daní ve středoevropských tranzitivních ekonomikách
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)

Příprava nového bakalářského stud. Oboru "Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru"
2001 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)