Příprava nového bakalářského stud. Oboru "Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru"

Věda a výzkum

Doba řešení: 30. června 2001 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 252/1b
Číslo zakázky: ÚDR601102

Projekty řešitele