Dluhový problém jako příčina finančních krizí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vnější vztahy (6012)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 000 Kč
Registrační číslo 36/04
Číslo zakázky: IG612014