prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.

Projekty řešitele:

Dluhový problém jako příčina finančních krizí
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vnější vztahy (6012)

Příprava nového bakalářského stud. Oboru "Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru"
2001 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)