prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.

Projekty řešitele:

Dluhový problém jako příčina finančních krizí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vnější vztahy (6012)

Příprava nového bakalářského stud. Oboru "Ekonomika a řízení v neziskovém sektoru"
MŠMT
2001 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra financí a účetnictví (6022)

Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: Oddělení pro vědu a výzkum (6320)