Interaktivní prezentace výsledků sčítání lidu pomocí pravděpodobnostních modelů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc.
Pracoviště: Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 468 000 Kč
Registrační číslo GA402/01/0981
Číslo zakázky: GOA632053

Projekty řešitele