Ing. Pavel Kolář, CSc.

Projekty řešitele:

Měření interakcí důchodových daní ve středoevropských tranzitivních ekonomikách
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra financí a účetnictví (6022)