Ing. Pavel Kolář, CSc.

Projekty řešitele:

Měření interakcí důchodových daní ve středoevropských tranzitivních ekonomikách
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci: katedra financí a účetnictví (6022)