Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Posílení výzkumu na vysokých školách

Integrace české republiky do evropské ekonomiky
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Laboratoř inteligentních systémů
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Multidisciplinární přístupy k podpoře rozhodování v ekonomii a managementu
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)