Mgr. Jiří Rozkovec

Projekty řešitele:

Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)
FRVŠ
2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonometrie (4030)