Mgr. Jiří Rozkovec

Projekty řešitele:

Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)