prof. Ing. Václav Bakule, DrSc.

Projekty řešitele:

Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Fakulta financí a účetnictví (1000)