prof. Ing. Václav Bakule, DrSc.

Projekty řešitele:

Zajištění bakalářského studia v oblasti daňové a kontrolní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)