UNIVERSITÄT MANNHEIM, Německo

Dr. Jale Tosun

Projekty řešené s partnerem

CUPESSE-Cultural Pathway to Economics Self-Sufficiency and Entrepreneurship
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)