Plotitecnico di Milano

Ilaria Mariotti, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: European Cooperation in Science and Technology

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)