Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.

Křížkovského 511/8
Olomouc

Projekty řešené s partnerem

Perspektivy paternalismu v demokratické společnosti: lekce z behaviorálních věd pro politickou filosofii
2020 - 2023
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra filosofie (5020)