Univerzita Karlova, Matematicko - fyzikální fakulta

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Identifikace schémat časového vývoje indikátorů chudoby a sociálního vyčlenění domácností založená na vícerozměrných panelových datech smíšeného typu
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních věd (6111)