Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Vlastislav Mojžíš

Projekty řešené s partnerem

Optimalizace obsluhy územních celků veřejnou dopravou
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)