ČVUT

Ing. Václav Jirovský

Projekty řešené s partnerem

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)