Ústav informatiky AV ČR

RNDr. Martin Holeňa, CSc.

Pod vodárenskou věží 271/2
182 07 Praha 8 - Libeň

Projekty řešené s partnerem

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)