ČVUT - Fakulta strojní

doc. Ing. Martin Zralý, CSc.

Technická 4
166 07 Praha 6

Projekty řešené s partnerem

Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)