ústav státu a práva AV ČR

JUDr. Jiří Grospič, CSc.

Projekty řešené s partnerem

Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)