Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Zemědělská 1
613 00 Brno 9

Projekty řešené s partnerem

Řízení daňové politiky - měření administrativních a vyvolaných nákladů zdanění v ČR
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
katedra matematických metod (6026)