Česká zemědělská univerzita v Praze

prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Projekty řešené s partnerem

Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě
2018 - 2021
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)