KPM CONSULT, a.s.

Projekty řešené s partnerem

Návrh metod a nástrojů řízení dopravní obslužnosti za mimořádných událostí a krizových situací.
2013 - 2015
Min. Vnitra (MV ČR)

Rektorát
Institut krizového managementu (9930)