Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

nám. T.G. Masaryka 5555
Zlín

Projekty řešené s partnerem

Determinanty struktury systémů rozpočetnictví a měření výkonnosti a jejich vliv na chování a výkonnost organizace
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra manažerského účetnictví (1070)